PROVPREPARERING FÖR MIKROSKOP -

PROVPREPARERING FÖR MIKROSKOP

RapiClear®

RapiClear® är ett vattenlösligt clearingreagens för att skapa mer transparenta prover och således förbättra ljuspenetration och…

LÄS MER
PROVPREPARERING FÖR MIKROSKOP

iSpacer®

iSpacer® är produktnamn för distanser som läggs mellan objektglas och täckglas vid provpreparering av stora prov….

LÄS MER