PROVPREPARERING FÖR MIKROSKOPI - RapiClear®

RapidClear

RapiClear® är ett vattenlösligt clearingreagens för att skapa mer transparenta prover och således förbättra ljuspenetration och kontrast. Tekniken har testats i både mammaliska vävnader, växter och insektsvävnad samt även biomaterial som t.ex. chitosan och cellulosa. Målstrukturer som tidigare varit utom räckhåll för mikroskopi p.g.a. att ljuspenetrationen inte tidigare varit tillräcklig blir med RapiClear® möjliga att visualisera.

RapiClear® erbjuds för olika refraktionsindex och i olika volymer. För guide i att välja rätt lösning:

Produkter

  • RapiClear® 1,47* 10ml
  • RapiClear® 1,47* 100ml
  • RapiClear® 1,49* 10ml
  • RapiClear® 1,52* 10ml
  • RapiClear® 1,52* 100m
  • RapiClear® 1,55* 10ml
  • RapiClear® CS mounting solution 20ml
  • RapiClear® CS mounting gel 20ml

MSDS_of_RapiClearProductCompanyInformation

För beställning finns även förpreparerade GFP-uttryckande vävnadsprover behandlade med RapiClear. Kontakta produktspecialist för vidare information.

För generellt protokoll och riktlinje för clearing med RapiClear®, klicka här:

Vid frågor om produkt/beställning eller kombinerade beställningar, tveka ej att kontakta vår produktspecialist.

 

*Refraktionsindex